Platforma doktorského studia - vzdělávání doktorandů

Platforma doktorského studia má dva hlavní cíle své činnosti: Koncepčně zaštítit rozvoj dalších kurzů pro cílovou skupinu studentů doktorských studijních programů a vytvořit ucelenou nabídku kurzů přenositelných dovedností, a to zejména v oblasti praktických aspektů vědecké práce a akademického psaní. Posilovat
a sjednocovat propagaci kurzů
nabízených složkami rektorátu vůči cílové skupině studentů doktorských studijních programů. 

Platforma doktorského studia (portál vzdělávacích kurzů pro doktorandy) připravuje nabídku akcí pro nový akademický rok.

Aktuální přehled akcí je k dispozici zde. Zároveň jsou informace zveřejňovány na webu UK Pointu.

Povaha kurzů je a priori profilována jako příprava na vědecko-výzkumné dovednosti.

Více informací na stránkách Platformy doktorského studia. 

Vytvořeno: 27. 9. 2022 / Upraveno: 29. 9. 2022 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.