Nové Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí

Na děkanátu došlo od 1. dubna 2018 k organizačním změnám. Z Oddělení pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy se nově vyčlenilo Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí. Jeho vedoucí se stala PhDr. Marta Hrušková, která spolu s referentkou pro Ph.D. studium ThDr. Jitkou Sýkorovou, Ph.D., sídlí v pracovně 2. LF UK v poschodí SP vlevo v posluchárenském bloku H (chodba pod Velkou posluchárnou; viz fotografie). Součástí nového oddělení je i referentka pro Erasmus a mobilitu studentů a zaměstnanců Stanislava Palowska, kterou nadále naleznete na Studijním oddělení v prostorách děkanátu v 1. poschodí.

Podrobnosti včetně kontaktů a aktualizovaného Organizačního schématu děkanátu naleznete na stránce Pracoviště děkanátu.

Vydáno: 13. 4. 2018 / Upraveno: 28. 8. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková