Nominace na Ceny Adamových. Přihlašujte se do 1. října 2024

Štítky

Od roku 2013 uděluje 2. lékařská fakulta dvěma studentům či pracovníkům fakulty do věku 35 let za vynikající práci Cenu Vlasty Adamové a Cenu Ervína Adama. Nominace lze podávat do 1. října.


Od roku 2013 uděluje 2. LF UK dvěma studentům či pracovníkům fakulty do věku 35 let Cenu Vlasty Adamové za vynikající práci v oboru onkologie a hematologie a Cenu Ervína Adama za vynikající práci preventivního významu pro zdraví populace (v oblastech etiologie, patofyziologie, diagnostiky i terapie). Diplom a finanční odměna mohou být uděleny za publikace zveřejněné či přijaté k tisku v předchozím kalendářním roce (pro letošní rok tedy práce zveřejněné v roce 2023) v zahraničním časopisu s IF vyšším než 2.0 a doposud jiným způsobem neoceněné; navrhovaný kandidát musí být prvním autorem.

Návrh na udělení ceny může podat sám kandidát, vedoucí ústavu nebo kliniky, ev. vědecký pracovník příslušného oboru. Vytištěnou a podepsanou přihlášku včetně přílohy je třeba odevzdat k rukám Mgr. Marie Hejlové, asistentky děkana 2. LF UK, elektronickou verzi publikace laskavě zašlete e-mailem na @email, to vše nejpozději do 1. října 2024.

 
Vytvořeno: 1. 7. 2024 / Upraveno: 2. 7. 2024 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.