Náhradní termín zápis do prvních ročníků pro nelékařské obory pro akademický rok 2023/2024

Dovolujeme si informovat o náhradním termínu zápisu do prvních ročníků pro nelékařské obory pro akademický rok 2023/2024.

 

Aplikovaná fyzioterapie, Fyzioterapie, Radiologická asistence, Všeobecné ošetřovatelství, Pediatrické ošetřovatelství

 

Zápis do prvního ročníku bakalářského studijního programu Fyzioterapie, Radiologická asistence, Všeobecné ošetřovatelství, Pediatrické ošetřovatelství a do navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná fyzioterapie se bude konat dne 12. července 20239.00 hodin.

Zápisy proběhnou v Malé levé posluchárně v budově FN Motol (V Úvalu 84/1, 150 06 Praha 5).

Pokud se nemůžete zápisu zúčastnit osobně z velmi vážných důvodů, můžete na základě plné moci (nemusí být úředně ověřená) ve výjimečných případech pověřit zástupce, který za vás celý zápis provede. Preferujeme však osobní účast na zápisu.

Zápisu se mohou zúčastnit pouze přijatí uchazeči, kteří dodali úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení při ústním pohovoru nebo na studijním oddělení fakulty (úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení musí být dodána ještě před zápisem).

K zápisu s sebou prosím přineste:

  • průkaz totožnosti
  • vytištěný a podepsaný zápisový list ze SISu
  • psací potřeby

Uchazeči přijatí do navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná fyzioterapie, kteří řádně ukončili bc. studium v letošním akademickém roce a dosud neobdrželi diplom, se mohou zúčastnit zápisu také. U zápisu budou předkládat potvrzení o ukončení bc. studia vydané studijním oddělením příslušné fakulty (absolventi 2. LF UK potvrzení o ukončení bc. studia předkládat nemusí).

Vytvořeno: 22. 5. 2023 / Upraveno: 12. 7. 2023 / Hedvika Hubáčková