Movember’s Charity Sale

9 November 2022

8.40 a.m. — 1 p.m.

near Pelouch Lecture Hall (ground floor, Plzeňská Building)

Vytvořeno: 7. 11. 2022 / Upraveno: 7. 11. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.