Motolský den: Virtuální noční služba na dětské radiologii

posterVe čtvrtek 2. června 2022 proběhne Motolský den zaměřený na nejčastější případy, které mohou potkat radiology během noční směny nejen ve FN Motol. XI. motolský den zobrazování v dětské radiologii 2022 se uskuteční od 9 do 16 hod. za účasti až 50 zkušených radiologů z celé republiky. Velká posluchárna FN Motol se ve čtvrtek promění v simulované radiologické oddělení plné dětských pacientů s nejrůznějšími diagnostickými záludnostmi. Ať už se bude jednat o případ kojence s podezřením na náhlou příhodu břišní, která může mít hned několik příčin, nebo o případ akutního postižení centrálního nervového systému. Těšit se můžete také na předběžné představení aktuálních zobrazovacích algoritmů a managementu při podezření na iktus dítěte, a to ve spolupráci s Neurologickou klinikou a Klinikou dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol.

Zkušenými průvodci virtuální noční službou na radiologickém oddělení budou lékaři Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN v Motole, společně s klinickými lékaři některých dětských motolských oddělení.

Program

8.00–16.00 – Registrace účastníků (vydávání certifikátů)

Dopolední blok (9.00–12.00)

09.00–09.25 – Náhlá příhoda břišní v novorozeneckém a časném kojeneckém věku (MUDr. Darja Maslava)

9.25–09.50 – Náhlá příhoda břišní u starších dětí (MUDr. Zuzana Holubová)

10.00–10.25 – Akutní urogenitální stavy (MUDr. Veronika Koukolská)

10.25–10.50 – Plicní akutní stavy (MUDr. Eliška Popelová)

11.00–11.25 – Cizí těleso v dýchacích cestách a v GIT (MUDr. Zuzana Holubová)

11.25–11.50 – Podezření na týrané dítě (MUDr. Eliška Popelová)

11.50–12.00 – Diskuse, otázky

12.00–13.00 – Oběd

Odpolední blok (13.00–16.00)

13.00–13.25 – Netraumatické postižení CNS 1. – ischemická CMP (MUDr. Martin Kynčl)

13.25–13.50 – Netraumatické postižení CNS 2. – hemorhagická CMP (MUDr. Martin Kynčl)

14.00–14.25 – Netraumatické postižení CNS 3. – asfyxie (MUDr. Martin Kynčl)

14.25–14.50 – Trauma C páteře. Abdominální traumata. (MUDr. Zuzana Holubová, MUDr. Martin Kočí)

15.00–15.25 – Náhodný nález expanze v břišní dutině (MUDr. Martin Kynčl)

15.25–15.50 – Akutní stavy v ORL oblasti (MUDr. Zuzana Holubová)

15.50–16.00 – Diskuse, dotazy

16.00–16.30 – Plenární schůze Sekce dětské radiologie RS ČLS JEP

Doufáme, že si domů odnesete nejen pocit dobře prožitého dne, ale že úspěšně využijete získané znalosti i v každodenní praxi lékaře – radiologa.

Těšíme se na vás!

Vytvořeno: 1. 6. 2022 / Upraveno: 2. 6. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.