Mladá věda na 2. LF UK a ve FN Motol - dotazník pro Ph.D. studenty a absolventy

Vážení kolegové mladí vědci a vědkyně, Ph.D. studenti i absolventi, milí přátelé,

rádi bychom vás ve spolupráci s Vědeckou radou (VR) FNM, náměstkyní pro vědu a výzkum FNM prof. Annou Šedivou a proděkanem pro vědu a výzkum
2. LF prof. Tomášem Kalinou pozvali k vyplnění dotazníku mapujícího situaci, přání a potřeby mladých vědců pracujících na naší fakultě a v naší nemocnici.

Jako člen-junior se snažím ve Vědecké radě reprezentovat naše společné zájmy, a v rozsahu, který je možný, je při diskuzích o směřování FNM prosazovat. Abych tuto funkci mohl úspěšně vykonávat, potřebuji však nejprve vědět, jak na tom jsou (MD-)PhD studenti, postdoci a mladí PIs i na jiných pracovištích, než která sám osobně znám. Stejné přání (a problém) má i pan proděkan při určování fakultní vědecké agendy a paní profesorka, která aktivity Vědecké rady zastřešuje.

Vytvořili jsme proto spolu dotazník, který vám nyní rozesíláme – najdete jej na adrese https://forms.gle/BJtL32srazbq74LR9. Nebudu vám slibovat, jak je
u podobných dotazníků zvykem, že jeho vyplnění zabere maximálně pět minut. Ano, můžete jej za pět minut proklikat, ale zároveň je to příležitost, kam vyjádřiti delší myšlenky, na které jsme se třeba sami nezeptali. Dotazník vám tak zabere tolik času, kolik mu sami dáte, je volitelně anonymní a je určen jak lékařům, tak přírodovědcům, kteří kontakt s pacienty nemají.

Budeme rádi, pokud si najdete čas a do poloviny října jej vyplníte. Pokud budete mít stran dotazníku jakékoliv dotazy, podněty k diskuzi, lepšímu fungování mladé vědy na 2. LF a ve FNM, nebo se budete chtít osobně setkat a probrat věci ústní formou, obraťte se na mne na @email.

S díky a pozdravem,
MUDr. Adam Klocperk, Ph.D. člen-junior Vědecké rady FNM
prof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D. proděkan 2. LF pro vědu a výzkum
prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. náměstkyně FNM pro vědu a výzkum
MUDr. Michal Zápotocký, Ph.D. člen-junior Vědecké rady FNM

Vytvořeno: 6. 10. 2022 / Upraveno: 10. 10. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Stanislava Lindenthalová