Mimořádné nabídka na stáž v Kodani

Faculty for Health and Medical Sciences, University of Copenhagen přijímá přihlášky na stáže v Laboratory of Molecular Medicine. O nominaci na 8-12 měsíční praktickou stáž se mohou ucházet studenti všeobecného lékařství a Ph.D. studenti se zájmem o obor.

Zájemci nejpozději do 10. května odevzdají:

  1. Žádost o stáž Erasmus+. Formulář najdete v příloze.
  2. Motivační dopis v angličtině o maximální délce 1 strana A4.
  3. Stručný životopis v angličtině.
  4. Doklad o jazykové způsobilosti – certifikát prokazující znalost angličtiny (nebo doklad o složení zkoušky z anglické terminologie na 2. LF - ToR).

Fakulta nominuje kandidáty, konečné rozhodnutí o přijetí náleží partnerské straně.

V případě dotazů kontaktujte Oddělení zahraničních záležitostí děkanátu 2. LF.

Vydáno: 23. 4. 2021 / Upraveno: 27. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Ing. Pavla Byrne