Mimořádná nabídka na stáž ve Štýrském Hradci

Lékařské fakulta v rakouském Štýrském Hradci (Medizinische Universität Graz) vyhlásila výběrové řízení na Erasmus stáž v Diagnostic & Research Institute of Human Genetics v oblasti Liquid Biopsy a Precision Medicine. O nominaci na dvouměsíční stáž se mohou ucházet studenti všeobecného lékařství a doktorandi se zájmem o tento obor. Stáž se uskuteční v období říjen–listopad 2021 v rámci programu Erasmus+.

Zájemci nejpozději do 24. března odevzdají:

  1. Žádost o stáž Erasmus+ ve Štýrském Hradci. Formulář najdete zde.
  2. Motivační dopis v angličtině o maximální délce 1 strana A4.
  3. Stručný životopis v angličtině.
  4. Doklad o jazykové způsobilosti – certifikát prokazující znalost angličtiny (nebo doklad o složení zkoušky z anglické terminologie na 2. LF) a popř. němčiny.

Fakulta nominuje kandidáty, konečné rozhodnutí o přijetí náleží partnerské straně.

V případě dotazů kontaktujte oddělení zahraničních záležitostí děkanátu 2. LF.

Bližší informace o stáži naleznete v příloze.

Vydáno: 3. 3. 2021 / Upraveno: 27. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Ing. Pavla Byrne