Máte partnery mimo EU a plánujete s nimi dále spolupracovat?

Výzva 2024 k podávání projektů Mezinárodní kreditové mobility - KA 171

Mezinárodní kreditová mobilita umožňuje mobilitu studentů, pedagogických pracovníků i zaměstnanců do zemí mimo Evropskou unii. Na projektu spolupracuje tzv. programová země (ČR) a partnerská země – zbytek světa. Je vhodná pro kolegy, kteří mají fungující kontakty v mimoevropských zemích a chtěli by na spolupráci získat další finance.

Zahájení zcela nové spolupráce vzhledem k termínu uzávěrky není reálné, je však možné připravovat kontakty pro výzvy v dalších letech.

Projekty za naši fakultu je nutné podat přes Oddělení zahraničních záležitostí, a to jako text ve wordu podle schématu, který si můžete vyžádat na e-mailu: @email.

Komise na rektorátu UK pak vybere projekty, které se za univerzitu podají národní agentuře, jež provede užší výběr za celou ČR. Program je velmi kompetitivní, za celou UK se podává jen několik přihlášek. Počet přihlášek za fakultu není sice teoreticky omezen, ale pak si přihlášky na univerzitní úrovni konkurují. Doporučení je tedy snažit se vypracovat jeden nebo několik kvalitních projektů. Ideální je, pokud se podaří spojit např. spolupráci několika klinik ve stejné zemi či univerzitě do jednoho zastřešujícího projektu.

Priority EU, které se musí objevit a zdůvodnit v návrhu projektu:

  • Digitalizace (např. hybridní výuka apod.)
  • Inkluze (pomoc studentům socio-ekonomicky znevýhodněným)
  • Udržitelnost  (např. využití ekologicky šetrné dopravy)

Předmětem projektů je především mobilita studentů a akademiků, výukové programy, praktické stáže, možný je ale i společný výzkumný projekt, např. zavádění nové metodiky apod.

Naše fakulta uspěla ve Výzvě 2021, kdy byla zahájena spolupráce s Taipei Medical University. Výsledky této spolupráce jsou rektorátem dobře hodnoceny a dávány jako příklad dobré praxe. Je tedy na co navázat.

Odkaz na Výzvu 2024 na webu EU.

Odkaz na stránku o kreditové mobilitě Rektorátu Univerzity Karlovy.

Důležitá data:

Uzávěrka přihlášek na naší fakultě je 1. ledna 2024.

Uzávěrka přihlášek na UK je 8. ledna 2024, výběrová komise RUK  hodnocení uzavírá 26. ledna 2024.

Výsledky hodnocení z Bruselu by měly být známy do července 2024.

Vytvořeno: 30. 11. 2023 / Upraveno: 3. 12. 2023 / Ing. Pavla Byrne