#lungsonfire: Zážitkový večer Pneumologické kliniky

Štítky

29. únor 2024

17.00

Kampus Plzeňská 

přihlašování od 26. 2. 18.00


Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol zve 29. února na zážitkový večer s podtitulem #lungsonfire.

Konkrétní učebny (kampus Plzeňská) budou upřesněny. Akcí provede dr. Andrea Zajacová.

17.0018.15 přednáškový blok 1

 • 17.00–17.05 úvod
 • 17.05–17.10 představení hlavních programů Pneumologické kliniky (doc. Fila, dr. Rakita)
 • 17.10–17.20 pneumoonkologie (dr. Casas)
 • 17.20–17.30 chirurgie (prof. Lischke)
 • 17.30–17.40 anesteziologie (dr. Vajter)
 • 17.40–17.50  potransplantační péče (dr. Havlín)
 • 17.50–17.55 2. LF v TX programu (Miray Güney a Gonçalo Ferrão)
 • 17.55–18.00 příběh pacienta
 • 18.00–18.15 diskuze

18:15–18:30 coffee break

18.3019.30 přednáškový blok 2

 • Invited speaker: prof. Robin Vos, úloha pneumologa v programu transplantace plic, zkušenosti z Leuven Lung Transplant program

19.30–19.45 coffee break

19.45–20.45 workshopy

 • plicní chirurgie (dr. Michaela Orlitová)
 • bronchoskopie (dr. Rakita)
 • interaktivní plicní kazuistiky (dr. Casas)
 • ARO workshop (dr. Vajter)
 • ženy v transplantologii (dr. Švorcová)

20.45 Meet & Greet

Vytvořeno: 9. 2. 2024 / Upraveno: 26. 2. 2024 / Mgr. Stanislava Lindenthalová