Longevity: Začátek konce stárnutí?

Přednášku pořádá Inovační laboratoř UK a uskuteční se ve čtvrtek 17. 6. 2021 od 17 hodin v Kampusu Hybernská.


Přednáška bude úvodním setkáním celého cyklu akcí, jejichž cílem je seznámit studenty, ale i širší publikum, se stále zásadnějším interdisciplinárním tématem longevity, vytvořit prostor pro diskusi a podnítit nové inovativní myšlenky a nápady.

O co vlastně jde? Longevity = dlouhověkost je poměrně nové téma, které se ale dotýká celé společnosti a s ní i mnoha vědních oborů. Lidský život se prodlužuje. Co to ale pro společnost a budoucnost lidstva reálně znamená? Jak žít plný život i v pozdějším věku? Co pro to můžeme udělat už nyní? A především jaké jsou v tomto směru možnosti inovací? Na tyto otázky bude hledat odpovědi právě cyklus přednášek, diskusí a workshopů, které připravuje Inovační laboratoř UK .

Úvodní přednáškou Longevity: Začátek konce stárnutí? provede Petr Šrámek – český inovátor a popularizátor vědeckého pokroku v oblasti umělé inteligence a dlouhověkosti. Cílem přednášky je představit problematiku longevity, nastínit její vize a možnosti a představit, jaké jsou současné trendy a prostor pro inovace v této oblasti. Na konci bude prostor pro dotazy přítomných.

Vydáno: 2. 6. 2021 / Poslední aktualizace: 2. 6. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.