Letní kurz němčiny na Heinrich-Heine-Universität

Štítky

Heinrich-Heine-Universität, partnerská univerzita v Düsseldorfu, nabízí letní jazykové kurzy německého jazyka. Hlásit se mohou studenti a doktorandi Univerzity Karlovy. Jedná se o dvou nebo čtyřtýdenní kurz pro úrovně A2 až C1. V případě přijetí lze získat stipendium od německé strany.

Zájemci musí nejpozději do 17. února 2023 zadat žádost přes univerzitní webovou aplikaci https://is.cuni.cz/webapps/, v modulu „meziuniverzitní dohody“ – Universität Düsseldorf (letní  škola).

Podklady k žádosti o jazykový kurz:

  • vyplněný formulář přihlášky na jazykový kurz (v příloze)
  • strukturovaný životopis v němčině
  • motivační dopis v němčině

Výběrové řízení je třístupňové: 2. LF nominuje 2–3 kandidáty, rektorát vybere za Univerzitu Karlovu max.4 kandidáty na stipendijní místa. Konečné rozhodnutí o přijetí náleží partnerské univerzitě.

Vytvořeno: 31. 1. 2023 / Upraveno: 1. 2. 2023 / Odpovědná osoba: Ing. Pavla Byrne