League of European Research Universities (LERU) - view on holistic doctoral supervision

Štítky

Školitelství postgraduálních studentů bude předmětem panelové diskuze Ligy evropských výzkumných univerzit (League of European Research Universities, LERU), která proběhne 28. února 2023. Setkání tohoto druhu pomáhají utvářet výzkumnou politiku na úrovni EU a nabízejí možnosti inovace v oblasti vzdělávání a výzkumu v Evropě. Univerzitu Karlovu bude v panelové diskuzi reprezentovat MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D. z Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol.

Registrace k online sledování a program akce je k nalezení zde:

https://www.leru.org/news/online-launch-event-paper-on-doctoral-supervision 

Vytvořeno: 22. 2. 2023 / Upraveno: 23. 2. 2023 / Mgr. Stanislava Lindenthalová