Kurzy v rámci doktorského studijního programu Biomedicínská informatika

Oborová rada doktorského studijního programu Biomedicínská informatika vypisuje pro akademický rok 2020/2021 následující kurzy:

  • Klinická informatika a bioinformatika (B90277) – proběhne v týdnu od 24. 5. 2021
  • Biomedicínská statistika a informatika (B90206) – proběhne v týdnu od 31. 5. 2021

Každý kurz bude trvat 30 hodin.

Kurzy budou probíhat na adrese: seminární místnost INT3S1, budova A10 (hlavní areál VFN), U Nemocnice 2, 1. patro. 

V případě nepříznivé epidemiologické situace proběhnou kurzy distančně.

Na kurzy se přihlašujte u prof. S. Svačiny: @email.

 
  • Fyziologické regulační systémy v normě a patologii (B90072)

Přihlášky do kurzu zasílejte do 28. 2. 2021 doc. Kofránkovi (e-mail: @email

  • Modelování biomedicínských systémů (B90182)
  • Modelování fyziologických funkcí (B90246)

Přihlášky do kurzu zasílejte do 15. 3. 2021 doc. Kofránkovi (e-mail: @email)

Kurzy budou probíhat na Oddělení biokybernetiky Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK.

Více informací ke kurzům naleznete zde nebo kontaktujte doc. Kofránka.

Vytvořeno: 5. 2. 2021 / Upraveno: 17. 5. 2021 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.