Kurzy Právnické fakulty pro zaměstnance UK, doktorandy i alumni

Právnická fakulta nabízí zaměstnancům Univerzity Karlovy, akademickým pracovníkům a doktorandům on-line vzdělávání prostřednictvím Vzdělávacího portálu UK. Aktuálně nabízí tyto kurzy, pro osoby s přístupem do Vzdělávacího portálu UK se slevou 30 %:

Pro další zájemce včetně absolventů jsou tytéž kurzy dostupné přes webovou stránku za standardních cenových podmínek. V případě účasti více osob z jednoho pracoviště či objednání více kurzů najednou lze v případě kurzů za plnou cenu jednat o dalších slevách.

Ke všem uvedeným kurzům viz pdf se souhrnnými informacemi v příloze.

Kontaktní osobou pro případné dotazy či hromadné objednávky je paní Ivana Straková, referentka kurzů Juridikum (e-mail: ).

Vydáno: 9. 4. 2021 / Poslední aktualizace: 9. 4. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.