Kurzy Experimentální chirurgie I a II

Oborová rada doktorského studijního programu Experimentální chirurgie vypisuje pro akademický rok 2021/2022 tyto kurzy:

Experimentální chirurgie I (B90015)

Kurz je určený pro studenty 1. ročníku.

Kurz proběhne v termínu od 20. do 21. 4. 2022.

Experimentální chirurgie II (B90016)

Kurz je určen pro studenty 2. ročníku.

Kurz proběhne v termínu od 3. do 4. 5. 2022.

Program kurzů a informace k přihlášení naleznete v příloze.

Kontaktní osoby pro přihlášení

Bc. Lenka Hájková, MSc.
knihovna
I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 499/2
128 08  Praha 2
tel.: +420 224 96 2208
e-mail: @email

Kristýna Walterová
vedoucí sekretariátu
I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 499/2, Praha 2
tel.: 224 962 215
e-mail: @email

Vytvořeno: 2. 12. 2021 / Upraveno: 19. 4. 2022 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.