Kurzy Experimentální chirurgie I a II

Oborová rada doktorského studijního programu Experimentální chirurgie vypisuje pro akademický rok 2020/2021 tyto kurzy:

Experimentální chirurgie I (B90015)

Kurz je určený pro studenty 1. ročníku

Kurz proběhl on-line v termínu od 20. do 21. 1. 2021.

Experimentální chirurgie II (B90016)

Kurz je určen pro studenty 2. ročníku.

Kurz proběhne v termínu od 28. do 29. 4. 2021 od 13.00 do 16.00.

Podoba kurzu bude záviset na aktuální epidemiologické situaci.

Kontaktní osoby pro přihlášení

Bc. Lenka Hájková, MSc.
knihovna
I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 499/2
128 08  Praha 2
tel.: +420 224 96 2208
e-mail: @email

Kristýna Walterová
vedoucí sekretariátu
I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 499/2, Praha 2
tel.: 224 962 215
e-mail: @email

Vytvořeno: 14. 2. 2021 / Upraveno: 2. 12. 2021 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.