Kurz Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských (nezdravotnických) oborů

V akademickém roce 2020/2021 bude opět otevřen kurz Základy lékařských věd (CPGS004) pro studenty z nelékařských (nezdravotnických) oborů.

Kurz bude probíhat každé pondělí letního semestru a seznamí studenty se základy anatomie, fyziologie, patologické fyziologie a patologie. Po každé přednášce bude vyhrazen čas pro konzultaci na dané téma s přednášejícím.

Kurz bude zahájen začátkem letního semestru. Přihlášky zasílejte na adresu .

Maximální počet studentů je 15.

Podmínkou pro absolvování kurzu je aktivní přítomnost aspoň na 80 % přednášek, úspěšné napsání testu a odevzdání práce krátkého rozsahu (literární přehled k tématu disertace) s využitím znalostí získaných v kurzu.

Předběžný program kurzu je k dispozici zde.

Za organizaci kurzu zodpovídá MUDr. Klára Bernášková, CSc., Ústav patofyziologie 3. LF UK, Ke Karlovu 4, 120 00 Praha 2.

Vydáno: 14. 2. 2021 / Poslední aktualizace: 14. 2. 2021 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.