Kurz základů vědecké činnosti 2020–2021

Kurz vědecké činnosti bude probíhat i v novém akademickém roce 2020–2021. Na kurz navazuje nepovinný korespondenční kurz statistického zpracování dat v rozsahu 10 lekcí po 4 hodinách.


Doba konání: bude upřesněno (obvykle středa nebo čtvrtek minimálně 14.30–17.00 hod.)

Místo konání: bude upřesněno (on-line webináře nebo prezenčně – Brdlíkova seminární místnost Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol, 1. patro D, u sekretariátu)

K účasti na kurzu je možno se hlásit na @email.

Termíny: budou upřesněny

Témata a přednášející:

doc. Bronský: Úvod do vědecké metodiky
 • motivace k vědecké činnosti, význam spojení kliniky a vědy
 • jak vyhledávat relevantní zdroje informací a porozumět jim
Setkání studentů v rámci Kurzu základů vědecké činnosti – prezentace vlastních projektů
doc. Hradský, doc. Bronský: Jak sestavit vědecký projekt
 • základy epidemiologie; vědecká hypotéza; výpočet síly souboru
prof. Cinek: Data management
 • jak vést klinickou databázi; registry; napojení na laboratorní provozy
prof. Lebl: Jak správně sestavit a prezentovat kasuistiku
doc. Souček: Jak porozumět vědecké publikaci
 • + journal club doc. Souček (30 min.)
doc. Bronský, doc. Hradský: Vizuální hodnocení dat
 • rozložení dat; výběr metody; typy chyb; statistické programy
doc. Průhová: Jak sepsat žádost o grant
 • typy grantových agentur; podmínky; spolupráce mezi řešiteli
 • + journal club doc. Souček (30 min.)
dr. Petruželková: Publikace výsledků
 • jak napsat první článek; jak sestavit abstrakt; odpovědi recenzentům
prof. Pohunek: Spolupráce s mezinárodními odbornými společnostmi
 • jak se aktivně zapojit do mezinárodní odborné společnosti
 • principy fungování pracovních skupin
 • mezinárodní projekty a doporučené postupy
prof. Šumník: Prezentace výsledků
 • jak připravit prezentaci; jak vytvořit poster; jak přednášet
 • + journal club doc. Souček (30 min.)

Na kurz základů vědecké činnosti navazuje nepovinný korespondenční Kurz statistického zpracování dat v rozsahu 10 lekcí po 4 hodinách.

Účel a zaměření kurzu:

Kurz je určen jako doplňkový zejména pro účastníky Kurzu základů vědecké činnosti, ale je vhodný i pro další pracovníky a studenty fakulty k prohloubení znalostí o možnostech statistického zpracování dat s využitím statistického programu "R". Výuka probíhá v 10 lekcích, zpracování každého tématu včetně nastudování problematiky a vypracování samostatného úkolu trvá přibližně 4 hod. Absolvování kurzu je zakončeno udělením certifikátu o absolvování.

K účasti na kurzu je možno se hlásit na @email.

Program kurzu:
 

 • Lekce 1 – Než začnete
 • Lekce 2 – Načtení dat
 • Lekce 3 – Úpravy dat
 • Lekce 4 – Zobrazení dat
 • Lekce 5 – Další základní grafy
 • Lekce 6 – Další funkce ggplot
 • Lekce 7 – Přesnost testů/diagnostických metod
 • Lekce 8 – Survival křivky
 • Lekce 9 – Korelace a lineární regrese
 • Lekce 10 – Adjustovaný model

Garanti kurzu:

doc. MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D.

doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.

 

Kurz je pořádán v rámci projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Vytvořeno: 2. 10. 2020 / Upraveno: 5. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Lucie Týfová