Kurz Vybrané kapitoly zobrazování v lékařství

Oborová rada doktorského studijního programu Zobrazovací metody v lékařství vypisuje pro akademický rok 2020/2021 v termínu od 20. 5. kurz Vybrané kapitoly zobrazování v lékařství (B90189).

Doktorand OR Zobrazovací metody v lékařství musí během studia absolvovat povinně nejméně dva kurzy. Doporučují se kurzy zaměřené na základy vědecké práce a statistiku. Doktorand si vybírá další vhodné kurzy po dohodě s OR v závislosti na zaměření a tématu své práce. Ke splnění povinností lze vybírat ze všech nabízených kurzů ostatních oborových rad.

Vybrané kapitoly zobrazování v lékařství (B90189)

čtvrtek 20. 5. 2021 od 8.30 hod., VFN v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2

(seminární místnost RDG kliniky, pavilon A8, –2. p.)

Program:

1) 8.30–9.15 Vyšetření periferních nervů ultrazvukem (MUDr. Petra Steyerová)

2) 9.15–9.40 Kontrastní ultrazvukové vyšetření (MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.)

3) 9.40–10.00 Vyšetřovací metody v Nukleární medicíně (prof. MUDr. Petr Vlček, CSc.)

10.00–10.15 Přestávka

4) 10.15–11.00 Echokardiografie (prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.)

5) 11.00–11.45 Vyšetřování na magnetické rezonanci (MUDr. Jiří Lisý, CSc.)

11.45–12.45  Přestávka – oběd

6) 12.45–13.30 Vybrané kapitoly z CT diagnostiky (doc. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.)

7) 13.30–14.15 Hybridní zobrazování (MUDr. David Zogala, Ph.D.)

14.15–14.30 Přestávka

8) 14.30–15.15 Intervenční radiologie (prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.)

9) 15.15–16.00 Mamografie a navigované intervenční výkony (prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.)

 

Přihlášky do kurzu zasílejte na:

 

Kurz je bezplatný a přístupný i pro studenty jiných doktorských studijních programů. Vzhledem k epidemiologické situaci zatím není jasné, jakou formou bude kurz probíhat – zda se podaří již prezenčně, nebo bude distanční formou, včas upřesníme.

Vydáno: 11. 5. 2021 / Poslední aktualizace: 11. 5. 2021 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.