Kurz traumatické resuscitační torakotomie

Štítky

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol a 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s III. chirurgickou klinikou 1. LF UK a FN Motol a 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, Ústavem anatomie 2. LF UK a Centrem endoskopické, chirurgické a klinické anatomie 2. LF UK pořádá jednodenní postgraduální kurz traumatické resuscitační torakotomie, který se uskuteční dne 29. května 2024.

Organizátoři kurzu:
 • prof. MUDr. Miroslav Durila, Ph.D. (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LFUK a FN Motol)
 • MUDr. Martin Šnajdauf (III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol)
 • MUDr. Tomáš Haruštiak, Ph.D. (III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol)
Garanti: 
 • doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol)
 • prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. (III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol)
 • prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (Ústav anatomie 2. LF UK a Centrum endoskopické, chirurgické a klinické anatomie 2. LF UK – CESKA)
Obsah kurzu:
 • Teoretický úvod do problematiky resuscitační torakotomie u polytraumat (MUDr. Miroslav Durila a MUDr. Martin Šnajdauf):
  • indikace
  • kontraindikace
  • teorie provedení torakotomie a dalších zákroků na hrudních orgánech v traumacentru
 • Resuscitační torakotomie v přednemocniční neodkladní péči (MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC)
 • Praktický nácvik torakotomie na kadaverech v prostorách Ústavu anatomie (MUDr. Martin Šnajdauf a MUDr. Tomáš Haruštiak)     
 • Pro koho je kurz určen: pro chirurgy, traumatology, intenzivisty a urgentisty, kteří se účastní péče o polytraumatického pacienta    
 • Cena kurzu: 12 000 Kč
 • Počet účastníků: 10
 • Místo konání:
  1. teoretická část v prostorách Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol 
  2. praktická část v prostorách Ústavu anatomie 2. LF UK a Centra endoskopické, chirurgické a klinické anatomie
 • Přihlášení: přes e-mail: @email
Vytvořeno: 12. 3. 2024 / Upraveno: 27. 3. 2024 / PhDr. Mgr. Kateřina Křenová