Kurz Pokroky ve vybraných oblastech biomedicíny pro studenty lékařských fakult

Ve dnech 7. až 12. září 2020 bude probíhat ve třech pražských ústavech Akademie věd České republiky (Fyziologický ústav, Ústav molekulární genetiky a Ústav organické chemie a biochemie) týdenní letní kurz Pokroky ve vybraných oblastech biomedicíny pro studenty lékařských fakult.

Kurz, který je určen především pro 1. a 2. ročník studentů, bude probíhat v angličtině a bude obsahovat jak teoretickou (přednášky), tak praktickou část (demonstrace). Během kurzu bude studentům poskytnuto ubytování a stravování hrazené z rozpočtu kurzu, respektive z  projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362, jehož je kurz součástí.

Kapacita je omezena na 20 účastníků. Uzávěrka pro podání přihlášek je 1. srpna 2020.

Přihlašovatelé budou vybráni podle pořadí přihlášky.

Přihlášku a program kurzu můžete najít zde.

Vydáno: 3. 7. 2020 / Poslední aktualizace: 3. 7. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Lucie Týfová