Kurz Obecná epidemiologie a epidemiologická metodologie pro doktorské studium

Dovolujeme si informovat, že proběhne mimořádný webcast – Vědecké důkazy v lékařství, vyhledávání a kritické hodnocení jejich validity (Evidence-Based Medicine).

Určen je zejména pro studenty doktorského studijního progranmu Preventivní medicína a epidemiologie a další biomedicínské programy, ale i další zájemce z řad lékařů.

Termín konání

17. 5. 2021 – 20. 6. 2021

Vedoucí

doc. MUDr. Dana GÖPFERTOVÁ, CSc.

Mgr.  Kateřina HÁJKOVÁ, MBA

doc. PhDr. Richard PAPÍK, Ph.D.

Instruktorka

PhDr. Eva Morávková
e-mail: 
telefon: 261 092 458

Program

Kurz zahrnuje odborný e-kurz v časové dotaci 15 hodin, ve kterém bude podán přehled o tom, co medicína založená na důkazech umožňuje, jaké jsou na ní pohledy a jak se praktikuje. Těžištěm kurzu přitom bude výuka systematického vyhledávání „nejlepších“ dostupných vědeckých důkazů, jejich posouzení z hlediska validity, biologické signifikance a klinické relevance, tj. jejich hodnocení z hlediska použitelnosti validního a relevantního důkazu pro konkrétního pacienta. Na e-kurz navazuje odborný webcast v časové dotaci 2 hodiny. Účastníci získají základní přehled přístupů ke zdrojům vědeckých lékařských informací v databázích a digitálních knihovnách v českém a zahraničním prostředí, a také jim bude osvětlen základní přístup k rešeršním postupům. Cílem kurzu je ukázat efektivní a rychlé cesty k ověřitelným vědeckým lékařským informacím (vyhledávání v databázích typu Medline/PubMed, Medline Complete, CINAHL, PsycINFO, PsycARTICLES, databáze v rámci ProQuest, EBSCO, Web of Science, SCOPUS, Google Scholar, Medvik, katalogy českých knihoven, zdroje z kategorie EBM, aj.).

Akce je vypsána (možno se přihlašovat).

Vydáno: 13. 5. 2021 / Poslední aktualizace: 13. 5. 2021 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.