Kurz Novinky v biomedicínském výzkumu

Kurz Novinky v biomedicínském výzkumu pokračuje v úterý 12. listopadu 2019 od 10.00 (registrace od 9.45) přednáškou prof. J. S. Duke Cohana z Harvard Medical School ve Velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2, přízemí.

Pozvánku naleznete zde.

K uznání absolutoria kurzu do studijního výkazu u studentů Biochemie a patobiochemie a studentů Fyziologie a patofyziologie je třeba přítomnost nejméně na třech přednáškových dnech v akademickém roce. Přednášky budou nabízeny průběžně dle možností zvaných expertů.

Vítáni jsou i studenti jiných oborů, školitelé a zájemci z řad vědeckých pracovníků a lékařů.

Vydáno: 7. 11. 2019 / Poslední aktualizace: 7. 11. 2019 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.