Kurz metodologie výzkumu: Příprava a publikace článku, analýza dat, vědecká práce a karierní postup

Štítky

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy s podporou Alzheimer nadačního fondu pořádají Kurz metodologie výzkumu: Příprava a publikace článku, analýza dat, vědecká práce a karierní postup


15.—16. června 2023

09.00—11.30, 12.30—15.00, 15.15

budova ředitelství nemocnice a děkanátu fakulty (2. LF UK). Vchod do budovy je přímo naproti východu z metra. Výuková místnost SP1.


Lektor: prof. Rostislav Anděl, Ph.D., Arizona State University, 2. LF UK, International Clinical Research Center, Brno

Pro koho je kurz určen:

pro lékaře, psychology, biology, pregraduální i postgraduální studenty, klinické i akademické pracovníky, kteří publikují nebo hodlají publikovat
v mezinárodních vědeckých časopisech. Od účastníků se očekává vlastní záměr výzkumu a publikace alespoň v konceptuálním stádiu, který budou mít možnost během kurzu konzultovat s přednášejícím stejně tak jako veškeré další otázky související s publikační činností.

Cíl kurzu:

Hlavním cílem kurzu je zlepšit schopnost účastníků sestavit článek podle obecných pravidel uplatňovaných mezinárodními vědeckými časopisy, analyzovat data a samostatně úspěšně publikovat. Každá lekce bude
doprovázena ppt prezentací a příklady. K dispozici budou podklady přednášky i příklady v podobě publikovaných článků.

Podmínky účasti:

Přihlášení a zaplacení registračního poplatku 1 800 Kč,
pro zaměstnance 2. LF UK a FN Motol 1 000 Kč.

Datum a osnova kurzu:

15. června 2023

9.00–11.30
úvodní část; sestavení výzkumné práce; příprava úvodu článku včetně sestavení hypotéz, T-test, Chi-Square

12.30–15.00
pokračování; jak vybrat vědecký časopis, do kterého poslat článek; jak odpovědět recenzentům

15.15
individuální konzultace pro účastníky kurzu

16. června 2023

9.00–11.30
analýza rozptylu a faktoriální analýza; korelace a regrese

12.30–15.00
pokračování; diskuze—přijímací proces pro akademické a vědecké pozice;
habilitace a karierní postup

15.15
individuální konzultace pro účastníky kurzu
*Krátké přestávky budou zařazeny podle potřeby.

Jak se přihlásit:

Vyplnit elektronickou přihlášku

Po obdržení Vaší přihlášky potvrdíme do 2 pracovních dnů přijetí a pošleme Vám instrukce pro zaplacení registračního poplatku.
Po přijetí platby Vám zašleme podklady ke kurzu (články a prezentace).

V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, kontaktujte: @email, případně telefonicky: 777 003 983.

Přílohy
Vytvořeno: 24. 4. 2023 / Upraveno: 9. 6. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.