Kurz Biomedicínská informatika a statistika

Štítky

Kurz Biomedicínská informatika a statistika 2022/2023

Kurz bude probíhat od 5. 6. do 8. 6. 2023 v seminární místnosti INT3S1, 3. Interní kliniky VFN, v budově A10 – areál VFN. 

Kurz proběhne prezenčně, pokud se nezmění epidemiologická situace

 

Návrh programu

Pondělí

1. Svačina Š. : Informatika a statistika zahájení 30 min

2. Hendl J.: Opakování principů statistického odhadu a testování, principy Data science analýza

3. Hendl J.: Regresní analýza s jednou proměnnou, transformace

4. Hendl J.: Přehled a klasifikace mnohorozměrných metod, Regresní mnohonásobná analýza (diagnostika, kvalitativní nezávislé proměnné, víceúrovňová analýza)

Úterý

5. Hendl J.: Faktorová analýza (explorační, konfirmační)

6. Hendl J.: Diskriminační analýza, logistická analýza

7. Berka P.: Data mining v medicíně 1

8. Berka P.: Data mining v medicíně 2

Středa

9. Valenta Z.: Analýza přežití

10. Valenta Z.: Neparametrické metody

11. Valenta Z.: Randomizované klinické studie

Čtvrtek

12. Dušek L., Májek O.: Současné trendy v designu a hodnocení klinických studií

13. Dušek L.: Biomedicínská informatika a biostatistika v řízení a optimalizaci úhrad zdravotní pojišťovny

14. Hendl J.: Závěrečná diskuse a zápočet 1 hod

Prof. Hendl - zápočet

Zájemci se mohou hlásit přímo prof. MUDr. Štěpánovi Svačinovi, DrSc.
na e-mail: @email

Vytvořeno: 6. 2. 2023 / Upraveno: 17. 6. 2023 / ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.