Kurs základů vědecké činnosti 2019–2020

Pediatrická klinika 2. LF UK vyhlašuje další ročník Kursu vědecké činnosti pro doktorandy.

Doba konání: středa nebo čtvrtek minimálně 14.30–17.00 hod.

Místo konání: seminární místnost prof. Brdlíka na Pediatrické klinice UK 2. LF a FN v Motole, 1. patro D, u sekretariátu

Termíny a přednášející:

9. 10. 2019       

doc. Bronský: Úvod do vědecké metodiky

 • motivace k vědecké činnosti, význam spojení kliniky a vědy
 • jak vyhledávat relevantní zdroje informací a porozumět jim

21. 11. 2019 od 13.00 do 17.00 hod.

Setkání studentů v rámci Kursu základů vědecké činnosti

11. 12. 2019     

doc. Hradský, doc. Bronský: Jak sestavit vědecký projekt

 • základy epidemiologie; vědecká hypotéza; výpočet síly souboru

15. 1. 2020

prof. Cinek: Data management

 • jak vést klinickou databázi; registry; napojení na laboratorní provozy

29. 1. 2020

prof. Lebl: Jak správně sestavit a prezentovat kasuistiku

26. 2. 2020

dr. Souček: Jak porozumět vědecké publikaci

+ journal club dr. Souček (30 min.)

18. 3. 2020

doc. Bronský, doc. Hradský: Vizuální hodnocení dat

 • rozložení dat; výběr metody; typy chyb; statistické programy

15. 4. 2020

doc. Průhová: Jak sepsat žádost o grant

 • typy grantových agentur; podmínky; spolupráce mezi řešiteli
 • journal club dr. Souček (30 min.)

6. 5. 2020

prof. Seeman: Publikace výsledků

 • jak napsat článek; jak sestavit abstrakt; odpovědi recenzentům
 • jak recenzovat článek

20. 5. 2020

prof. Pohunek: Spolupráce s mezinárodními odbornými společnostmi

 • jak se aktivně zapojit do mezinárodní odborné společnosti
 • principy fungování pracovních skupin
 • mezinárodní projekty a doporučené postupy

28. 5. 2020

prof. Šumník: Prezentace výsledků

 • jak připravit prezentaci; jak vytvořit poster; jak přednášet
 • journal club dr. Souček (30 min.)

Kurs statistického zpracování dat

Účel a zaměření kursu:

Kurs je určen jako doplňkový zejména pro účastníky Kursu základů vědecké činnosti, ale je vhodný i pro další pracovníky a studenty fakulty k prohloubení znalostí o možnostech statistického zpracování dat s využitím statistického programu R. Výuka probíhá v 10 lekcích, zpracování každého tématu včetně nastudování problematiky a vypracování samostatného úkolu trvá přibližně 4 hodin. Absolvování kursu je zakončeno udělením certifikátu o absolvování. K účasti na kursu je možno se hlásit na e-mailu . Termín konání kursu bude upřesněn později.

Program kursu:

Lekce 1 Než začnete

Lekce 2 Načtení dat

Lekce 3 Úpravy dat

Lekce 4 Zobrazení dat

Lekce 5 Další základní grafy

Lekce 6 Další funkce ggplot

Lekce 7 Přesnost testů/diagnostických metod

Lekce 8 Survival křivky

Lekce 9 Korelace a lineární regrese

Lekce 10 Adjustovaný model

Hodinová dotace každé lekce je 4 hodiny.

Garanti kursu:

doc. MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D.

doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.

 

V případě zájmu prosím kontaktujte sekretariát Pediatrické kliniky.

Helena Bendová

Tel.: 224 432 001

E-mail:

 

Kurs je pořádán v rámci projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362.

Vydáno: 18. 9. 2019 / Poslední aktualizace: 18. 9. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Lucie Týfová