Konkurz na praktické stáže – Japonsko, Jižní Korea, Rusko

Praktické stáže:

Wakayama, Japonsko

Soul, Jižní Korea

Nižnij Novgorod, Rusko

Vážené studentky, vážení studenti 4.–5. ročníku,

dovolujeme si vás informovat o možnosti absolvování měsíčních praktických stáží v Japonsku na Wakayama Medical University a povinných letních praxí v Jižní Koree na Soul National University College of Medicine a v Rusku na Nizhny Novgorod State Medical Academy.

Jedná se o stáž v období červenec–září 2020, každá pro dva studenty.

Délka stáže jsou čtyři týdny.

Student do přihlášky uvede klinické předměty (Wakayama), povinné letní praxe (Soul a Nižnij Novgorod), které by rád absolvoval během stáže (konečné stanovisko záleží na možnostech univerzit).

Část stáže bude hrazena z Institucionálního plánu 2. LF UK.

Přihlášky odevzdávejte do 13. ledna 2020 do 13.00 na Studijní oddělení naší fakulty (k rukám Stanislavy Palowské).

Přihláška musí obsahovat:

  • jméno, příjmení, ročník studia, kontakt (adresa, telefon, e-mail)
  • požadované předměty stáže
  • stupeň znalosti anglického jazyka na min. úrovni B2 (doložit – Cambridge Certificate, TOEFL, státní zkouška, Ústav jazyků 2. LF UK)

Konání konkurzu bude ještě upřesněno.

Studenti mohou přihlášky zaslat e-mailem na nebo donést osobně.

Výběrové řízení je neveřejné. Studenty, kterým bude stáž přidělena, vybírají pověření pracovníci 2. LF UK na základě písemných dokumentů a odpovídajícího bodového ohodnocení. 2. LF UK si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

Vydáno: 7. 1. 2020 / Poslední aktualizace: 7. 1. 2020 / Odpovědná osoba: Stanislava Palowska