Konkurz na praktické stáže – Japonsko, Jižní Korea, Rusko

Praktické stáže:
Wakayama, Japonsko
Soul, Jižní Korea
Nižnij Novgorod, Rusko

Vážené studentky, vážení studenti 4.–5. ročníku,
dovolujeme si vás informovat o možnosti absolvování měsíčních praktických stáží v Japonsku na Wakayama Medical University a povinných letních praxí v Jižní Korea Soul National University College of Medicine a Rusko Nizhny Novgorod State Medical Academy.

Jedná se o stáž v období červenec–září 2019, každá pro dva studenty.
Délka stáže jsou čtyři týdny.
Student do přihlášky uvede klinické předměty (Wakayama), povinné letní praxe (Soul a Nižnij Novgorod), které by rád absolvoval během stáže (konečné stanovisko záleží na možnostech univerzit).

Část stáže bude hrazena z Institucionálního plánu 2. LF UK.

Přihlášky odevzdávejte do 4. února 2019 do 13.00 na Studijní oddělení naší fakulty (k rukám Stanislavy Palowské).

Přihláška musí obsahovat:

  • jméno, příjmení, ročník studia, kontakt (adresa, telefon, e-mail),
  • požadované předměty stáže,
  • stupeň znalosti anglického jazyka na min. úrovni B2 (doložit – Cambridge Certificate, TOEFL, státní zkouška, Ústav jazyků 2. LF UK).
     

Konkurz se bude konat 4. února 2019 v SP2 ve 14.00.
 

Studenti mohou přihlášky zaslat emailem na nebo donést osobně.

Výběrové řízení je neveřejné. Studenty, kterým bude stáž přidělena, vybírají pověření pracovníci 2. LF UK na základě písemných dokumentů a odpovídajícího bodového ohodnocení. 2. LF UK si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

Vydáno: 1. 2. 2019 / Odpovědná osoba: Stanislava Palowska