Kongres Aktuality v diabetologii Poděbrady 2023

Štítky

2.—4. listopadu 2023

Poděbrady


Diabetická asociace České republiky v odborné spolupráci s Geriatrickou interní klinikou 2. LF UK a FN v Motole pořádá již tradiční kongres ambulantní diabetologie Aktuality v diabetologii Poděbrady 2023.

Kongres se koná od 2. do 4. listopadu v Poděbradech, odborným garantem je přednosta Geriatrické interní kliniky a prezident Diabetické asociace České republiky pan profesor MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA.

Vytvořeno: 19. 10. 2023 / Upraveno: 19. 10. 2023 / PhDr. Mgr. Kateřina Křenová