Kognitivní tým nabízí studetům zapojení do výzkumu

Kognitivní tým z Neurologické kliniky 2. LF UK a FN v Motole hledá studenty medicíny, kteří by měli zájem dozvědět se více o neurodegenerativních onemocněních mozku, především Alzheimerově nemoci, a zapojit se do jejich výzkumu. Nabízí možnost účastnit se několika zajímavých výzkumných projektů.

V případě zájmu kontaktujte: MUDr. Martina Pařízková () a prof. MUDr. Jan Laczó, Ph.D. ().

Vydáno: 7. 1. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora