Klinická informatika a bioinformatika

Štítky

Kurz Klinická informatika a bioinformatika 2022/2023

Kurz bude probíhat v týdnu od 12. 6. do 15. 6. 2023. Kurz se bude konat v seminární místnosti INT3S1, III. Interní kliniky 1. LF UK a VFN, v budově A10 – areál VFN.
(pondělí až čtvrtek)  8- 16 (17) hod. s přestávkou v poledne

Vhodný pro studenty všech OR  

Kurz proběhne prezenčně, pokud se nezmění epidemiologická situace    

Pondělí
1.      Svačina Š. : Úvod do biomedicínské informatiky 8-9 hod.
2.      Dušek L., Blaha M.: Národní zdravotnický informační systém jako základna eHealth v moderním zdravotnictví  9-10.30
3.      Blaha M., Dušek L.:  Koncepce a hlavní komponenty moderního elektronického zdravotnictví  10.30-12
4.      Lhotská L.: Systémy pro podporu rozhodování   13-15 hod
5.      Šoupal J.: Technologie v diabetologii 15-17

Úterý
6.      Kmoch S. a kol. Bioinformatika 1   8-16   

Středa
7.      Kmoch S. a kol.  Bioinformatika 2   8-16

Čtvrtek    
1.      Kasal P.: Hodnocení kvality zdravotnické informace  8-11 h
2.      Zvára K – Informační systémy ve zdravotnictví  11-12-30 hod
3.      Zitová B.: analýza obrazu v medicíně  13-15 analýza obrazu v medicíně
4.      Bruthans J.  E- recept u nás a ve světě   15-16.45 hod
5.      Svačina Š.: Závěrečná diskuse a zápočet  

V bioinformatice témata- analýza genomu, molekulárně biologické databáze, principy alignmentu, predikce genů, evoluční stromy, analýza vlastnosti proteinů, geometrická analýza 3D struktur, protein folding, molekulární docking, statisticky aparát bioinformatiky

Zájemci se mohou hlásit přímo prof. MUDr. Štěpánovi Svačinovi, DrSc.
na e-mail: @email

 

Vytvořeno: 7. 2. 2023 / Upraveno: 17. 6. 2023 / ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.