Kandidátní listina pro volby do AS UK

Dílčí volební komise UK 2. LF zveřejňuje Kandidátní listinu pro volby do akademického senátu UK.
 
Z kandidátů navržených akademickou obcí UK 2. LF přijali kandidaturu:
 
Do komory akademických pracovníků:

 1. prof. MUDr. Dagmar DOTŘELOVÁ, CSc. – Oční klinika dětí a dospělých
 2. prof. MUDr. Jiří HOCH, CSc. – Chirurgická klinika
 3. prof. MUDr. Richard ŠKÁBA, CSc. – Klinika dětské chirurgie
 4. MUDr. Dagmar ŠVERMOVÁ – Dětská stomatologická klinika
   

Do komory studentů:

 1. Hana GAVENDOVÁ – 4. ročník
 2. MUDr. Milan CHOVANEC – DSPB
 3. Ondřej SUCHÁNEK – 4. ročník
 4. Petr VANĚK – 4. ročník
   
  prof. RNDr. Helena TOMÁŠOVÁ, CSc.
Mgr. Petr BITNAR
RNDr. Petr BLANICKÝ
Mgr. Daniela HOLEČKOVÁ
Dagmar CVAKOVÁ
Pavel DOHNAL
Pavel TESNER
 

Volby kandidátů do AS UK jsou přímé a tajné.

Volby se budou konat ve dnech 28. a 29. listopadu 2007, po oba dny od 10 do 14 hod. ve volebních místnostech:

 1. konkurzní místnost (před velkou posluchárnou v přízemí vstupní haly)
  UK 2. LF, V Úvalu 84, Praha 5 – Motol
   
 2. laboratoř infekčních nemocí, 6. patro, pracovna č. 4 FN Bulovka, Budínova 2, Praha 8
   

Ve volební místnosti každý volič (člen akademické obce) obdrží hlasovací lístek se jmény kandidátů, ve kterém zřetelně (zaškrtnutím) označí jednoho kandidáta, a hlasovací lístek vhodí do urny.
 
Po skončení voleb a sečtení hlasů, vyhlásí dílčí volební komise dne 29. listopadu 2007 výsledky voleb na domovské stránce fakulty.

Vydáno: 19. 11. 2007 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK