Jazykové kurzy a letní školy v Bavorsku

Česko-bavorská vysokoškolská agentura nabízí stipendia na jazykové kurzy a letní tematicky zaměřené školy pro studenty vysokých škol a vědce z České republiky. Uzávěrka pro podání přihlášek je 1. dubna 2020.

Stipendium zahrnuje poplatek za kurz (v plné výši včetmě volitelných modulů, exkurzí atp.) pro studenta, pedagoga nebo vědce veřejné vysoké školy v ČR při účasti na jazykovém či odborném kurzu (letní/zimní škole) na veřejné vysoké škole v Bavorsku. Dále je možné v odůvodněných případech poskytnout příspěvek na ubytování ve výši maximálně 400 eur (pokud není ubytování zahrnuto v poplatku za kurz). Seznam kurzů si můžete prostudovat zde.

O stipendium se mohou ucházet studenti, doktorandi, vyučující a vědci veřejných vysokých škol z České republiky. Při žádosti o stipendium na kurz němčiny se předpokládá znalost jazyka alespoň na úrovni B1.

Přihlášku na vybraný odborný či jazykový kurz zasílá účastník samostatně přímo na zvolenou vysokou školu.

Detailní informace a formulář žádosti o stipendium zde.

Všechny podklady je nutno zároveň zaslat poštou i e-mailem na adresu:

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Česko-bavorská vysokoškolská agentura

BTHA c/o BAYHOST

Universitätsstr. 31, D-93053 Regensburg

Tel.: +49 (0)941-943-5315

Fax: +49 (0)941-943-5051

www.btha.de

Vydáno: 12. 2. 2020 / Poslední aktualizace: 12. 2. 2020 / Odpovědná osoba: Stanislava Palowska