Informace o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU MAGISTERSKÉHO STUDIA VŠEOBECNÉHO LÉKAŘSTVÍ
probíhajícího ve dnech 24. až 26. 6. 2014.

 

Na řádný termín přijímacího řízení se k písemné části dostavilo 1233 uchazečů, do ústní části řízení postoupili všichni se shodným počtem bodů do 400. místa.
 
Fakulta přijala ke dni 26. 6. 2014 ke studiu uchazeče umístěné na prvním až stodruhém místě. Ostatní uchazeči do 177. místa budou přijati až na základě definitivního umístění po termínu náhradního přijímacího řízení.
 
Zápis ke studiu proběhne dne 11. 7. 2014 v 9.00 ve Velké posluchárně a náhradní termín je 17. 7. 2014 rovněž od 9.00 na stejném místě.
 
Prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.
proděkan

Vytvořeno: 26. 6. 2014 / Upraveno: 9. 8. 2021 / Odpovědná osoba: Marie Havlová