Imatrikulace studentů prvních ročníků

V pondělí 14. října 2019 v 9 a 11 hodin se koná pro nově nastupující studenty prvních ročníků (ak. rok 2019/20) slavnostní imatrikulace ve Velké aule Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1). Sraz účastníků, kterých se týká imatrikulace v 9 hodin je v 8.30 a sraz účastníků, kterých se týká imatrikuace v 11 hodin je sraz v 10.30. Prosíme dostavte se ve společenském oděvu a obuvi. Účast je pro všechny studenty povinná, rodičům není z kapacitních důvodů vstup povolen.

V tento den odpadá výuka studentům prvního ročníku Všeobecného lékařství (český i mezinárodní program) a Bc. Fyzioterapie.

Následující dny (od 22. 10. 2019) se dostavte s indexem na studijní oddělení k podepsání imatrikulačního slibu.

Vydáno: 19. 9. 2019 / Odpovědná osoba: Marie Havlová