IFMSA stáže 2024 – podpora z Fondu internacionalizace 2. LF

V letošním kalendářním roce budou nově žádosti o podporu na zahraniční stáže přes IFMSA posuzovány přímo přes Oddělení zahraničních záležitostí 2. LF. Studenti, kteří pojedou v roce 2024 na stáž zprostředkovanou přes IFMSA, mohou požádat o příspěvek z fakultního Fondu internacionalizace. O přiznání podpory a její výši rozhodne komise v první polovině září 2024.

Žádosti zašlete nejpozději do 20. srpna 2024 (půlnoci) na Oddělení zahraničních záležitostí k rukám Ing. Pavly Byrne na e-mail: @email. Do předmětu e-mailu uveďte: Fond internacionalizace 2024 – IFMSA – jméno příjmení

Zájemci odevzdají:

  1. Vyplněnou žádost FI – formulář v příloze;
  2. Akceptační dopis.

Upozornění:

Vyjíždějící studenti jsou povinni PŘED ODJEZDEM svou stáž zaregistrovat v SIS.

Přiznaná podpora se vyplácí formou stipendia až po absolvování stáže a poté, co příjemce předloží závěrečnou zprávu a certifikát o absolvování stáže. To musí učinit nejpozději do 30 dní po skončení stáže.

Více informací o Fondu internacionalizace 2. LF naleznete zde.

 

Vytvořeno: 18. 6. 2024 / Upraveno: 26. 6. 2024 / Ing. Pavla Byrne