Hodnotový leadership

Štítky

čtvrtek 7. prosince 2023

9.00—17.00

budova teoretických ústavů 2. LF UK Plzeňská 311, zasedací místnost, 4. patro (C430)


Lektor: Mgr. Viktor Klein (https://www.growjob.com/nas-tym/lektori/viktor-kustein/)

Jak lépe motivovat sebe a druhé? Trh práce se mění rychleji než kdy v historii. Jak se naučit v dnešní dynamické době dlouhodobě motivovat a udržet ty nejlepší lidi? Dobrý leadership je k tomu jedna z klíčových kompetencí. Ta pak vytváří důležitou konkurenční výhodu – jak pro malé týmy, tak pro velké korporace. Studie nejúspěšnějších leaderů historie ukázaly, že lidé, kteří dokázali strhnout davy, měli podobné vlastnosti a způsob komunikace. Patří mezi ně schopnost nadchnout pro společnou vizi, umět rozpoznat silné stránky a nechat v nich lidi vyniknout či dokázat jednoduše komunikovat a dávat účinnou zpětnou vazbu. Během semináře se dozvíte praktické rady a tipy, jak právě takové leadershipové kompetence dlouhodobě posilovat.

Na školení se dozvíte

  • Jak se stane z nezkušeného vedoucího inspirativní leader?
  • Jak při negativních vnějších vlivech zůstat autentickým leaderem, který vede osobním příkladem?
  • Jak připomínat smysl práce, aby nezevšedněla?
  • Jak pomoci svým kolegům při ztrátě motivace či zájmu?
  • Jak motivovat k maximálním výkonům jinak než zvýšením platu?
  • Jak sdílet nepříjemné informace a dávat zpětnou vazbu, aby bylo sdělení správně pochopeno?
Vytvořeno: 4. 12. 2023 / Upraveno: 4. 12. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.