Hlávkova kolej – možnost ubytování pro akademický rok 2023/24

V souladu s nadační listinou „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ a příslušnou smlouvou, uzavřenou mezi touto nadací a ČVUT, bude pro Univerzitu Karlovu vyhrazeno v tomto roce 60 míst na Hlávkově koleji. Tato místa jsou určena pro studenty doktorských studijních programů nebo mladých akademických či vědeckých pracovníků (i těch, kteří pracují v ústavech Akademie věd ČR), kteří dle výše zmíněné smlouvy dosahují výborných studijních nebo vědeckých a pedagogických výsledků, jsou nemajetní,nemají byt v Praze a nejsou podnikateli. Zároveň lze předkládat i žádosti o ubytování, které se týkají studentů magisterských a bakalářských studijních programů (v tomto případě je třeba výborný prospěch doložit výpisem studijních povinností, včetně hodnocení).

Žádosti je třeba doručit na sekretariát děkana do 7. 4. 2023. Vzor přihlášky v elektronické podobě naleznete zde: www.cvut.cz/formulare-ke-stazeni

Vytvořeno: 14. 3. 2023 / Upraveno: 22. 3. 2023 / Mgr. Stanislava Lindenthalová