Histologická a embryologická videa na YouTube

Pracovníci a lektoři Ústavu histologie a embryologie 2. LF UK pod vedením dr. Jiřího Uhlíka se rozhodli využít pro distanční výuku doškolovací histologicko-patologický YouTube kanál FFix it!. Tento kanál navazuje na úspěšný lektorský kanál Felso Stain, který založila lektorka Ústavu histologie a embryologie a studentka 6. ročníku Andrea Felšöová hlavně k procvičování popisu histologických preparátů. Studenti mohou při přímém přenosu komunikovat s učitelem pomocí živého chatu a po ukončení vysílání je záznam k dispozici všem zájemcům o histologii a embryologii.

Odkaz na kanál FFix it!

Odkaz na kanál Felso Stain

 

Vydáno: 27. 4. 2020 / Poslední aktualizace: 27. 4. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková