Harmonogram a podmínky zápisů do vyšších ročníků pro akademický rok 2024/2025

Zápisy budou probíhat elektronicky pro studenty, kteří se budou zapisovat do 2. a vyšších ročníků bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studijního programu.

Elektronický zápis bude probíhat v termínu od 15. 7. 2024 do 16. 9. 2024.

Studenti si pouze v SISu zkontrolují své zapsané a splněné studijní povinnosti a požádají o kontrolu pro postup do dalšího úseku studia. Podáním této žádosti studenti stvrzují, že všechny osobní údaje studenta i údaje o splněných studijních povinnostech jsou pravdivé a v pořádku.

Studenti, kteří k datu zápisu pro daný ročník nemají splněné všechny studijní povinnosti, se musí dostavit na studijní oddělení k zápisu osobně.


Zápis pro 1. ročník – zahraniční studenti

20. 9. 2024 – od 9.00 hod. ve Velké posluchárně


Zápis do vyšších ročníků

SP Všeobecné lékařství

ročník

datum

hodina

studijní referentka

2. ročník

17. 9. 2024

10.00–12.30

Ludmila Vacková

3. ročník

17. 9. 2024

10.00–12.30

Ludmila Vacková

4. ročník

17. 9. 2024

10.00–12.30

Andrea Komarová

5. ročník

17. 9. 2024

10.00–12.30

Andrea Komarová

6. a 7. ročník

17. 9. 2024

10.00–12.30

Andrea Komarová

SP Aplikovaná fyzioterapie

2. ročník

17. 9. 2024

10.00–12.30

Jana Ocelková, DiS

SP Bc. Fyzioterapie

2. a 3. ročník

17. 9. 2024

10.00–12.30

Jana Ocelková, DiS

SP Bc. Všeobecné ošetřovatelství

2. a 3. ročník

17. 9. 2024

10.00–12.30

Jana Ocelková, DiS

SP Bc. Pediatrické ošetřovatelství
2. a 3. ročník 17. 9. 2024 10.00–12.30 Jana Ocelková, DiS
SP Bc. Radiologická asistence
2. ročník 17. 9. 2024 10.00–12.30 Jana Ocelková, DiS

SP Všeobecné lékařství (anglická paralelka) – zahraniční studenti

2. ročník

17. 9. 2024

10.00–12.30
13.30–15.00

Kateřina Flodinová

3. ročník 17. 9. 2024 10.00–12.30
13.30–15.00
Kateřina Flodinová
4. až 6. ročník 17. 9. 2024 10.00–12.30
13.30–15.00
Stanislava Palowska

Studium – elektronické zápisy 2024/25 (manuál)

Vytvořeno: 27. 5. 2024 / Upraveno: 30. 5. 2024 / Bc. Helena Procházková