GAČR – Výzva pro podávání polsko-českých projektů

Štítky

GAČR - Výzva pro podávání polsko-českých projektů

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s polskou agenturou National Science Centre (NCN) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje polská agentura NCN jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá.

Termíny:

  • Zahájení soutěžní lhůty 15. 9. 2023
  • Odevzdání finální přihlášky na Grantové odd. 2. LF UK do 8.12.2023
  • Odevzdání české části přihlášky je možné podávat nejpozději do 22. 12. 2023, tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu, který stanovila pro polské uchazeče agentura NCN na 15. 12. 2023

Upozorňujeme, že v aplikaci pro podání návrhu projektu GRIS je potřeba projekt založit ve výzvě Lead Agency – Partner Organization – 2025 – NCN (Poland).

Čestná prohlášení/prohlášení o způsobilosti zasílejte GA ČR datovou schránkou a8uadk4, a to nejpozději do 7 dnů od podání návrhů u NCN. Předmět zprávy je „Způsobilost“. Je nutné také doložit úplný výpis z evidence skutečných majitelů. Pokud uchazeč způsobilost v letošním roce již doložil a nedošlo k žádné změně, není třeba ji dokládat znovu.

Upozorňujeme, že je nezbytné ze strany společného mezinárodního týmu zajistit podání přihlášky ve výše uvedených lhůtách jak k NCN (podle příslušných pravidel NCN), tak ke GA ČR, tj. polským navrhovatelem k NCN a českým navrhovatelem ke GA ČR. Nedojde-li ke spárování obou žádostí o grant, je přihláška z hodnocení vyřazena. U trilaterálních projektů musí být přihláška podána také ke třetí příslušné agentuře.

Více informací najdete na webových stránkách výzvy  či na kontaktu GAČR.


  • Finální přihlášku, spolu s případnými neskenovanými přílohami, pošlete na Grantové odd. na e-mail  @email, které zajistí odeslání na GAČR. Vzhledem k možným komplikacím s datovou schránkou nenechávejte nic na poslední chvíli!!!
  • Pro účely etické komise odevzdejte přihlášku na Grantové odd. do 20.11.2023 (stačí ve Wordu nebo PDF na výše uvedený e-mail – věcnou část projektu, včetně definitivního názvu, řešitelský tým, informovaný souhlas pacienta a naskenovaný SOUHLAS přednosty/přednostů pracovišť s realizací projektu na daných ústavech či klinikách. Bez toho nebude váš projekt komisí posuzován!)
  • V případě, že se v projektu počítá s experimentální prací se zvířaty, navrhovatel musí přiložit i schválený projekt pokusů. Vyplněný formulář odevzdejte komisi do 20.11.2023.
  • V případě prací s GMO v projektu je třeba doložit k projektu doklad o zápisu do „Seznamu uživatelů“, případně do „Seznamu GMO“.
  • KOMPLETNÍ PŘIHLÁŠKU, včetně financí (i kvůli kontrole) odevzdejte na Grantové odd. do 8.12.2023. O kontrolu Grantového odd. můžete požádat i kdykoliv před tímto termínem!
     

Obecné pokyny k vyplnění přihlášky – www.lf2.cuni.cz/veda-a-vyzkum/granty-a-projekty/ceske-granty/udaje-pro-vyplnovani-grantovych-zadosti

Uchazeč:

Univerzita Karlova v Praze

IČ:

00216208

Sídlo:

Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1
 


Kontaktní osoba na 2LF:

Bc. Kamila Procházková, email: @email, tel.: 224 435 829.

Vytvořeno: 22. 9. 2023 / Upraveno: 22. 9. 2023 / Kristýna Pribilinec