Free for Ukraine with the Second Faculty of Medicine, Charles University

Program “Freemover” je určen pro začlenění studentů medicíny, kteří přicházejí z válkou zasažené Ukrajiny a mají zájem o budoucí studium na 2. LF UK. Pro studenty je na 2. LF UK zdarma, výuka na Ústavu jazykové a odborné přípravy (ÚJOP UK) podléhá pravidlům UK.

Studenti jsou nyní zařazeni jako tzv. „freemovers“ přicházející na stáž na 2. LF UK. Program stáže zahrnuje nabídku přednášek a kurzů z nejrůznějších oborů medicíny, trénink češtiny a přípravu na přijímací řízení na 2. LF UK, na základě kterého by někteří studenti se zájmem dále studovat v Praze mohli být přijati k řádnému studiu. Studenti se hlásí na děkanát 2. LF UK, kde jsou zapsáni do stavu „freemover“.

  • Kontaktní osoba: Stanislava Palowská, @email
  • Organizátor programu: doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D.

Obsah programu

Jaro 2022

Přednášky z patologie

přednášející: doc. V. Tovazhnianska (Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FNM)

  přednáška jazyk datum čas učebna
1. Diabetes Mellitus / Цукровий діабет ukrajinština čtvrtek 26. 5. 2022 14.00–15.00 SP2*
2. Sepsis / Сепсіс ukrajinština čtvrtek 16. 6. 2022 14.00–15.00 SP2*
* seminární místnost u Velké posluchárny 2. LF UK

Červenec–srpen

—nepřednáší se—


Podzim 2022

Celkem 17 přednášek v češtině, detailní program bude vyvěšen v průběhu září.

září 2022 2 přednášky
říjen 2022 – leden 2023 1 přednáška týdně
19. 12. 2022 – 2. 2. 2023 —nepřednáší se—

Témata přednášek na podzim 2022:

1. Přednášky z témat zahrnutých v přijímacím řízení
2. Přednášky a semináře  z výuky 1.–3. ročníku
3. Přednášky a semináře  z výuky 4.–6. ročníku

Rozsah a obtížnost výuky bude upravena dle zastoupení ročníků studia mezi studenty. Předpokládaný počet zařazených studentů je maximálně 30. Program dále zahrnuje:

  • pravidelná výuka češtiny na UJOP
  • třídenní stáž na klinickém pracovišti v rozsahu do dvou hodin denně, dle možností
  • pravidelné setkávání se studenty 2. lékařské fakulty
Vytvořeno: 13. 5. 2022 / Upraveno: 13. 5. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.