Free for Ukraine with the Second Faculty of Medicine, Charles University

Štítky

Далі український переклад


Free for Ukraine with the Second Faculty of Medicine, Charles University

Program “Freemover” je určen pro začlenění studentů medicíny, kteří přicházejí z válkou zasažené Ukrajiny a mají zájem o budoucí studium na 2. LF UK. Pro studenty je na 2. LF UK zdarma, výuka na Ústavu jazykové a odborné přípravy (ÚJOP UK) podléhá pravidlům UK.

Studenti jsou nyní zařazeni jako tzv. „freemovers“ přicházející na stáž na 2. LF UK. Program stáže zahrnuje nabídku přednášek a kurzů z nejrůznějších oborů medicíny, trénink češtiny a přípravu na přijímací řízení na 2. LF UK, na základě kterého by někteří studenti se zájmem dále studovat v Praze mohli být přijati k řádnému studiu. Studenti se hlásí na děkanát 2. LF UK, kde jsou zapsáni do stavu „freemover“.

  • Kontaktní osoba: Stanislava Palowská, @email
  • Organizátor programu: doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D.

Obsah programu

Jaro 2022

Přednášky z patologie

přednášející: doc. V. Tovazhnianska (Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FNM)

  přednáška jazyk datum čas učebna
1. Diabetes Mellitus / Цукровий діабет ukrajinština čtvrtek 26. 5. 2022 14.00–15.00 SP2*
2. Sepsis / Сепсіс ukrajinština čtvrtek 16. 6. 2022 14.00–15.00 SP2*
* seminární místnost u Velké posluchárny 2. LF UK

Červenec–srpen

—nepřednáší se—


Podzim 2022

Celkem 17 přednášek v češtině, detailní program bude vyvěšen v průběhu září.

září 2022 2 přednášky
říjen 2022 – leden 2023 1 přednáška týdně
19. 12. 2022 – 2. 2. 2023 —nepřednáší se—

Témata přednášek na podzim 2022:

1. Přednášky z témat zahrnutých v přijímacím řízení
2. Přednášky a semináře  z výuky 1.–3. ročníku
3. Přednášky a semináře  z výuky 4.–6. ročníku

Rozsah a obtížnost výuky bude upravena dle zastoupení ročníků studia mezi studenty. Předpokládaný počet zařazených studentů je maximálně 30. Program dále zahrnuje:

  • pravidelná výuka češtiny na UJOP
  • třídenní stáž na klinickém pracovišti v rozsahu do dvou hodin denně, dle možností
  • pravidelné setkávání se studenty 2. lékařské fakulty

Free for Ukraine with the Second Faculty of Medicine, Charles University

Програма «Freemover» призначена для студентів медицини, які приїжджають з Україні до Чехії внаслідок російської військової агресії. Для цих студентів створено безкоштовне навчання на нашому факультеті. Навчання на курсах язикової та професійної підготовки Карлова Університету (ÚJOP UK) буде проходити за загальними правилами Карлова Університету.

Студенти будуть зараховані до Другого медичного факультету у статусі так званих «freemovers», тобто як стажери, що офіційно залишаються студентами своїх закладів вищої освіти в Україні. Програма включатиме серії лекцій та курсів з різних областей медицини, практику чеської мови в медичному контексті та підготовку до вступних іспитів на Другий медичний факультет. У разі успішної здачі іспитів, зацікавлені студенти матимуть можливість продовжувати своє навчання на нашому факультеті вже в якості офіційних студентів 2. LF UK.

Зацікавлені студенти можуть подавати заяву до деканату.

• Контакт: Stanislava Palowská, @email
• Організатор програми: doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D.


Зміст програми

Весна 2022

Лекції з патології

лектор: доцентка Віра Товажнянська (Відділення патології та молекулярної медицини Другого медичного факультету та Факультетської лікарні Мотол)

  лекція мова дата час кабінет
1. Diabetes Mellitus / Цукровий діабет українська четвер 26. 5. 2022 14.00–15.00 SP2*
2. Sepsis / Сепсіс українська четвер 16. 6. 2022 14.00–15.00 SP2*
* семінарне приміщення біля великої аудиторії 2. LF UK

Червень–серпень

—без лекцій—


Осінь 2022

Загалом 17 лекцій чеською мовою, детальна програма буде опублікована протягом вересня.

вересень 2022 2 лекції
жовтень 2022 – січень 2023 1 лекція кожного тижня
19. 12. 2022 – 2. 2. 2023 —без лекцій—

Теми лекцій восени 2022 року:

1. Лекції з предметів вступних іспитів
2. Лекції та семінари з предметів I–III курсів
3. Лекції та семінари з предметів IV–VII курсів

Обсяг і складність викладання будуть  корегуватися відповідно до кількостей студентів окремих курсів пройдених в Україні. Максимальна кількість зарахованих студентів 30.

Програма також включає:

  • Регулярне вивчання чеської мови на UJOP UK
  • Стажування на клінічному відділенні до двох годин на день протягом трьох днів
  • Регулярні зустрічі, вечірки та інше спільне дозвілля зі студентами Другого медичного факультету
Vytvořeno: 13. 5. 2022 / Upraveno: 7. 6. 2022 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.