Falling Walls Lab

Uzávěrka přihlášek do národního kola mezinárodní vědecké soutěže pro studentky a studenty všech oborů a fakult Univerzity Karlovy je 30. 6. 2021.


Cílem mezinárodní vědecké soutěže pro studentky a studenty všech oborů a fakult Univerzity Karlovy Falling Walls Lab je představit výjimečné myšlenky a celosvětově propojovat nadějné vědce ze všech oblastí.

V čem soutěž spočívá?

  • Účastníci prezentují v angličtině publiku a odborné porotě svůj výzkumný záměr, byznys plán nebo občanskou iniciativu.
  • Téma musí být inovativní a mělo by nabízet řešení aktuálního společenského problému.
  • Vítána jsou témata ze všech vědních oborů.
  • Fixní je jen čas, který je k dispozici na představení tématu: 3 minuty.
  • Autor nejlepší prezentace získá finanční odměnu 1 000 EUR a cestu do Berlína na celosvětové finále Falling Walls Lab, které proběhne v listopadu 2021.
  • Uzávěrka přihlášek do národního kole je 30. 6. 2021.
  • České kolo soutěže proběhne 14. září 2021 v Praze v Národní technické knihovně.
  • Podrobné informace o soutěži naleznete v příloze a na webové stránce www.falling-walls.cz.

Akci v ČR pořádá Národní technická knihovna ve spolupráci s Německou akademickou výměnnou službou (DAAD), německým velvyslanectvím v Praze, společností xITee, Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou, Technologickou agenturou (TA ČR) a agenturou CzechInvest.

Vydáno: 9. 6. 2021 / Upraveno: 9. 6. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.