Experimentální chirurgie I a II

Štítky

Oborová rada doktorského studijního programu Experimentální chirurgie vypisuje pro akademický rok 2022/2023 tyto kurzy:

Experimentální chirurgie I (B90015)

Kurz je určený pro studenty 1. ročníku.

Kurz proběhne v termínu od 26. do 27. 4. 2023.

Experimentální chirurgie II (B90016)

Kurz je určen pro studenty 2. ročníku.

Kurz proběhne v termínu od 3. do 4. 5. 2023.

Program kurzů naleznete v příloze.

Kurzy Experimentální chirurgie budou probíhat prezenční formou. Zapotřebí je s sebou vzít pouze index pro zapsání zápočtu.

Posluchárnu I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN  naleznete v 1. patře (dveře P.69). Po průchodu hlavním vchodem přes ambulance se dáte na konci chodby u výtahu vlevo skrz modré prosklené dveře. Projdete celou chodbou skrz další modré dveře, kde se na levé straně nachází posluchárna.

Kontaktní osoby pro přihlášení

Bc. Lenka Hájková, MSc.
knihovna
I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 499/2
128 08  Praha 2
tel.: +420 224 96 2208
e-mail: @email

Kristýna Walterová
vedoucí sekretariátu
I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 499/2, Praha 2
tel.: 224 962 215
e-mail: @email

Vytvořeno: 3. 4. 2023 / Upraveno: 4. 4. 2023 / ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.