Dodatečné výběrové řízení na Erasmus 2022/2023

Žádosti posílejte nejpozději do 9. října 2022 (do půlnoci) na Oddělení zahraničních záležitostí k rukám Ing. Dany Basařové na e-mail: @email.

Do výběrového řízení se mohou přihlásit studenti denního i kombinovaného studia bakalářského, magisterského i doktorského programu, kteří splňují kvalifikační kritéria. O nominaci rozhoduje komise.

Zájemcům doporučujeme pečlivě prostudovat dokument Požadavky a průběh výběrového řízení Erasmus +. Další informace, jak postupovat před pobytem a po skončení pobytu, jsou k dispozici v Manuálu pro uchazeče a účastníky Erasmus+. Oba dokumenty naleznete v příloze.

Pro účast ve výběrovém řízení je nutno odevzdat:

  1. Žádost o zahraniční studijní pobyt  / praktickou stáž Erasmus+. Formulář naleznete v příloze níže.
  2. Stručný životopis – v češtině nebo v angličtině.
  3. Studijní záměr / náplň praktické stáže o maximální délce 1 strana A4. Nahrazuje motivační dopis. Uveďte, které předměty plánujete v zahraničí studovat, zda jsou v souladu s vaším studijním plánem na 2. LF atd. Pokud se hlásíte na praktickou stáž, uveďte, jaký přínos očekáváte, a přiložte předběžný souhlas (pokud ho máte) od hostitelské instituce. Studenti doktorského studia předloží vyjádření školitele.
  4. Doklad o jazykové způsobilosti – certifikát minimálně na úrovni B2 dle evropského referenčního rámce CERF.
  5. Potvrzení o extrakurikulárních aktivitách – studentská odborná a vědecká činnost, aktivity ve studentských spolcích, účast v Buddy programu apod. Vše je nutno doložit písemně potvrzené.

Přihlásit se můžete maximálně na tři zahraniční univerzity/instituce. Seznam partnerských fakult s aktualizovanými počty volných míst najdete na fakultním webu. Praktickou stáž jde uskutečnit i na jiné relevantní instituci, se kterou se sami domluvíte a předložíte jejich předběžný písemný souhlas. Termín vašeho pobytu, který uvedete, je orientační, upřesníte po nominaci.

Důležité dokumenty:

Požadavky a průběh výběrového řízení

Žádost o uznání studia

Manuál pro vyjíždějící a účastníky Erasmus+

 

Vytvořeno: 22. 9. 2022 / Upraveno: 11. 1. 2023 / Ing. Pavla Byrne