Dodatečné výběrové řízení Erasmus+ 2021/2022

2. lékařská fakulta vyhlašuje dodatečné výběrové řízení programu Erasmus+ na neobsazená místa na zahraniční studijní pobyty / praktické stáže v akademickém roce 2021/2022.


Přihlášky posílejte nejpozději do 25. dubna 2021 na Oddělení pro zahraniční záležitosti děkanátu fakulty k rukám Ing. Dany Basařové na e-mail: @email.

Do výběrového řízení se mohou přihlásit studenti denního i kombinovaného studia bakalářského, magisterského i doktorského programu, kteří splňují kvalifikační kritéria. O nominaci rozhoduje komise, která se sejde začátkem května.

Zájemcům doporučujeme pečlivě prostudovat dokument Požadavky a průběh výběrového řízení Erasmus+, který naleznete v příloze. Další informace, jak postupovat před pobytem a po skončení pobytu, jsou k dispozici v Prezentaci pro uchazeče a účastníky Erasmus+.

Pro účast ve výběrovém řízení je nutno odevzdat:

  1. Žádost o zahraniční studijní pobyt  / praktickou stáž Erasmus+. Formulář naleznete v příloze.
  2. Stručný životopis – v češtině, popř. v angličtině.
  3. Studijní záměr / náplň praktické stáže o maximální délce 1 strana A4. Nahrazuje motivační dopis. Uveďte, které předměty plánujete v zahraničí studovat, zda jsou v souladu s vaším studijním plánem na 2. LF atd. Pokud se hlásíte na praktickou stáž, napište její náplň a jaký přínos očekáváte. Také je vhodné uvést zdroje, ze kterých jste čerpali informace o hostitelské instituci.
  4. Doklad o jazykové způsobilosti – certifikát minimálně na úrovni B2 dle evropského referenčního rámce CERF.
  5. Potvrzení o extrakurikulárních aktivitách – studentská odborná a vědecká činnost, aktivity ve studentských spolcích, účast v Buddy programu apod. Vše je nutno doložit písemně potvrzené.

Přihlásit se můžete maximálně na tři zahraniční univerzity / instituce (bez pořadí preferencí). Seznam partnerských fakult s aktualizovanými počty volných míst najdete na fakultním webu. Praktickou stáž jde uskutečnit i na jiné odborné instituci, se kterou se sami domluvíte a předložíte její předběžný písemný souhlas. Termín vašeho pobytu, který uvedete, je orientační, bude upřesněn po nominaci.

Jazykovou způsobilost doložte maturitním vysvědčením nebo odpovídajícím certifikátem. V případě angličtiny dostačuje zkouška z anglické lékařské terminologie vykonaná ve 2. ročníku.

Vydáno: 14. 4. 2021 / Upraveno: 3. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Ing. Pavla Byrne