Den otevřených dveří na Interní klinice 2. LF UK a FN Motol