Další materiály pro lékaře, zdravotníky a studenty medicíny zdarma

Své zdroje dočasně zdarma zpřístupňují i AccessMedicine, JoVE Social Psychology nebo vydavatelství Elsevier. Portál Albertina pak přináší přehled bezplatně přístupných odborných textů o koronaviru.


  • AccessMedicine

AccessMedicine je významný webový portál zpřístupňující řadu plnotextových a referenčních zdrojů pro lékaře, ostatní zdravotnický personál i studenty medicíny. Přístup do 8. 5. 2020 přes univerzitní portál zde.

  • JoVE Social Psychology

JoVE Social Psychology přináší přístup k videím, která jsou zaměřena na interaktivní výuku základů sociální psychologie. Prostřednictvím animovaných videí jsou vysvětleny klíčové pojmy a koncepty oboru, jsou demonstrovány původní laboratorní experimenty. Přístup do 31. 12. 2020 přes univerzitní portál zde.

Portál JoVE nabízí i volný přístup k videím s aktuální tématikou prostřednictvím Coronavirus Free Access Resource Center.

  • ScienceDirect – Učebnice

Vydavatelství Elsevier zpřístupnilo plné texty učebnic z široké škály oborů. Přístup do 24. 5. 2020 přes univerzitní portál zde.

  • Portál Albertina icome Praha – odborné informace online

S ohledem na vypuknutí nákazy v Číně a postupující epidemii koronaviru řada vydavatelů poskytla bezplatný přístup k vědeckým článkům a kapitolám souvisejícím s koronavirem pro lékaře, vědce, ekonomy i laickou veřejnost. Přehled aktualizovaných zdrojů najdete zde.

Vydáno: 31. 3. 2020 / Poslední aktualizace: 31. 3. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková